İşbu Sözleşme’nin konusu ve kapsamı, ALICI’nın Dadaslar.Net bünyesinde sanal mağaza sahibi olan SATICI tarafından tasarımlanan, tedarik edilen ve/veya üretilen Ürünlerin Dadaslar.Net ’in Web Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, temel nitelikleri ve fiyatı Web Sitesi üzerinde ve faturada yer alan Ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Dadaslar.net web sitesinde yer alan ürünleri satın alan gerçek/tüzel kişi ile web sitesinde bulunan ve online sistemde ALICI’ya sunulan ürünlerin SATICI sıfatıyla tasarımcısı, tedarikçisi veya üreticisi olan ve bilgileri SATICI tarafından sağlanan satışın Dadaslar.Net adına yapılan sözleşmesidir.

Ünvanı : Dadaslar Net Mağazası

Adresi : Orta Mah. 152. Sk. No:1/A Uzunçarşı ÇARŞAMBA/SAMSUN

Depo Adresi: Saray Cumhuriyet Mah. Şehit Ali Aktaş Cad. 34/D Saray-Pursaklar Ankara P.K. : 06000 PURSAKLAR / ANKARA

Telefon : +90 507 0669665

Fax :-

E-mail: info@dadaslar.net

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait ürünü, Dadaslar.Net Mağazası internet sitesindeki sanal mağazası üstünden elektronik ortamda siparişini vermesi ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilip, teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1- ALICI, Dadaslar.Net Mağazası e-ticaret nde, sözleşme konusu sanal mağaza ürününün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa sanal mağaza sahibi tarafından teslim edilir.

3.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Dadaslar.Net nde sanal mağaza sahibi olan SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4- Dadaslar.Net nde sanal mağaza sahibi olan SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Dadaslar.Net platform kurallarını ihlal eden, Dadaslar.Net ’un ilkelerine aykırı işlem yapan satıcının işlemi durdurulabilir, mağazası askıya alınabilir veya kapatabilir. Dadaslar.Net mağazalar üzerinde işlem yapma hakkını saklı tutar.

3.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Bi’Dünya Store ’ta sanal mağaza sahibi SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Bi’Dünya Store ’ta sanal mağaza sahibi SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Bi’Dünya Store ’ta sanal mağaza sahibi SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

3.7- Bi’Dünya Store ’ta sanal mağaza sahibi SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

3.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Bi’Dünya Store ’ta sanal mağaza sahibi SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Bi’Dünya Store ’ta sanal mağaza sahibi SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün Bi’Dünya Store ’ta sanal mağaza sahibi SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)

-Her türlü yazılım ve programlar

-DVD, VCD, CD ve kasetler

-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

-Hür türlü kozmetik ürünleri

-Telefon kontör siparişleri

-İç çamaşırları ve mahrem ürünler

-Değiştirilebilen, satışta bulunduğundan farklı olarak üzerinde değişiklik yapılan (Örneğin kişiselleştirilmiş) ürünler

-Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler arasından; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

-Sanal olarak teslimatı o an yapılan hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler

-Sanal tasarımların baskılandığı ürünler

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya Dadaslar.Net nde sanal mağaza sahibi olan SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

Dadaslar.net Mağazası

Leave a comment